Cute Polka Dotted Red Bow Tie Ribbon

Misi

MOTIVATION - Menentukan hala tuju untuk mencapai kejayaan.

UNIQUE - Menghasilkan persembahan yang unik dan menunjukkan
bakat muzik yang menyerlah.

SATISFACTION - Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti persembahan
muzik untuk mencapai kepuasan diri dan kecemerlangan.

INNOVATION - Menghasilkan pembaharuan dalam gaya persembahan.

CREATIVE - Menghasilkan karya persembahan yang kreatif.

No comments:

Post a Comment